Apputveckling För iOS & Android

Posted on

apputvecklingDen process som innefattar att skapa appar för mobiltelefoner och surfplattor kallas för apputveckling. Det finns ett flertal IT-företag med anställda apputvecklare som arbetar heltid med att ta fram användbara appar för B2B eller B2C. Dessa utvecklas främst för iOS (Iphone och Ipad) eller Android. Apputveckling från Toxic.se är ett bra alternativ för de företag som vill skapa nya försäljningskanaler för verksamhet.

Appar för företag

Företag kan få mycket stor nytta av att ha en egen app. Exempelvis så kan de användas för att:

  • Fungera som säljhjälpmedel på mässor.
  • Låta kunder handla produkter direkt genom appen

De flesta företag arbetar med någon typ av affärssystem. Appen kan direkt kopplas mot detta för att möjliggöra försäljning direkt från telefonen eller surfplattan. Självklart kan appar ha flera andra typer av funktioner. Det som är avgörande är att de på något sätt är kopplade till det som driver värde för verksamheten. Av denna anledning är det viktigt att noggrant tänka igenom på vilket sätt en app kan bidra.

När en app är färdig så kan den laddas upp på App Store eller Google play (beroende på appens mjukvara). Härifrån kan användare ladda hem den till sin mobiltelefon. Det är oftast klokt att inte ta betalt om man vill att appen ska få maximal spridning. Det går givetvis även bra att lägga upp den på egna företagssidan så att potentiella kunder kan ladda hem den.

I själva utvecklingsprocessen kan det förekomma vissa problem kopplade till idéer. Det är viktigt att kunna bolla idéer med apputvecklaren under arbetets gång för att säkerställa att de funktioner som läggs in tjänar huvudsyftet.

Appens målgrupp är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till, eftersom dessa mer eller mindre avgör hur framgångsrik appen kan bli. Onödiga funktioner bör plockas bort för att säkerställa att användarna integrerar med appen på ett sätt som leder till de handlingar som skapar värde för verksamheten.

Vilken plattform?

Valet av plattform är mycket viktigt. Android och Apple iOS tillhör de största med flest användare. Om man genomför en segmentering av sin viktigaste kundgrupp så kan man på ett ungefär se vilken typ av smarttelefon som används mest. Om man vill vara riktigt säker på att fånga in majoriteten av sina kunder så bör man givetvis fokusera på både Android och iOS.

Slutligen så måste man vara medveten om att en app aldrig kan bli bättre än den idé som man vill förverkliga. Om inte idén är bra så är sannolikheten mycket hög att inte heller appen kommer bli speciellt lyckad. Många företag kan ibland säga att de bara vill ha en app eftersom konkurrenterna har det, utan att ta hänsyn till vad appen faktiskt ska användas till – det är roligt med teknik, men det måste alltid finnas ett syfte.